โรคมะเร็ง
Beta-Glucan

ฤทธิ์ของ เบต้า กลูแคน (Beta-Glucan) ต่อภูมิคุ้มกันของมนุษย์และเซลล์มะเร็ง

เบต้า กลูแคน (Beta-Glucan) ค้นพบได้ทั่วไปในผนังเซลล์ของแบคทีเรียหรือเชื้อราและมีส่วนเกี่ยวข้องในการเริ่มต้นของการตอบสนองภูมิคุ้มกันต่อต้านจุลินทรีย์ การใช้สมุนไพรในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งทั่วโลกถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา สารสกัดสมุนไพรที่ถูกกล่าวถึงการต่อต้านมะเร็งส่วนใหญ่นั้นมาจากการศึกษาในหลอดทดลองหรือในสัตว์ทดลอง ข้อมูลในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าสารสกัดสมุนไพรเหล่านี้แสดงผลทางชีวภาพเป็นพิษต่อเซลล์และภูมิคุ้มกัน

จากการศึกษาในหลอดทดลอง Beta-Glucan

ทำหน้าที่เกี่ยวกับตัวรับภูมิคุ้มกันหลายชนิด รวมถึง Dectin-1, Complement receptor (CR3), TLR-2/6 และกระตุ้นกลุ่มของเซลล์ภูมิคุ้มกัน รวมถึง เม็ดเลือดขาวแมคโครเฟจ (Macrophages), เม็ดเลือดขาวนิวโตรฟิล (Neutrophil), เม็ดเลือดขาวโมโนไซต์ (Monocytes), เม็ดเลือดขาวเพชฌฆาต (Natural Killer Cells) และเซลล์เดนไดรติก (Dendritic Cells) เป็นผลให้การตอบสนองทั้งโดยธรรมชาติและแบบปรับตัวสามารถปรับได้โดยเบต้ากลูแคน ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ Opsonic (การกลืนกินของเซลล์) และ Non-opsonic phagocytosis ในการศึกษาจากสัตว์หลังได้รับเบต้ากลูแคน กระดูกสันหลังที่เฉพาะ 1->3 ห่วงโซ่ เบต้า ไกลโคซิดิค (Beta-glycosidic) ของเบต้ากลูแคน ไม่สามารถย่อยได้เบต้ากลูแคน ส่วนใหญ่จะเข้าสู่ลำไส้เล็กส่วนปลาย บางส่วนถูกจับโดยแมคโครเฟจ และมีการแยกส่วนภายในเซลล์ จากนั้นแมคโครเฟจจะนำไปยังไขกระดูกและระบบผนังหลอดเลือด แล้วเศษเบต้ากลูแคน ขนาดเล็กจะถูกปล่อยออกมาในที่สุด และถูกกลืนกินโดยเซลล์อื่น ๆ เพื่อนำไปสู่ระบบภูมิคุ้มกันต่าง ๆ

อย่างไรก็ตาม เบต้ากลูแคน ที่มีขนาดและรูปแบบการแตกแขนงที่ต่างกันอาจมีความสามารถในการสร้างภูมิคุ้มกันที่แตกต่างกัน  การเลือก เบต้ากลูแคน ที่เหมาะสมนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็น หากเราต้องการตรวจสอบผลของ เบต้ากลูแคน ในทางคลินิก ในตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลการทดลองและการประเมินประสิทธิภาพของเบต้ากลูแคน บริสุทธิ์ในผู้ป่วยมะเร็ง ความพยายามในอนาคตจะมีการออกแบบการทดลองทางคลินิกเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพจริงของเบต้ากลูแคน หรือสารประกอบที่มีเบต้ากลูแคน

แหล่งที่มา :

Department of Paediatrics & Adolescent Medicine, Li Ka Shing Faculty of Medicine, The University of Hong Kong, Hong Kong. [email protected]
PMID: 19515245
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19515245

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

Tags:

No responses yet

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *