skip to Main Content

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เบต้ากลูแคน

การออกฤทธิ์ Beta-Glucan ต่อเซลล์เดนไดรติก และการรักษามะเร็ง

การออกฤทธิ์ของ Beta-Glucan (เบต้า กลูแคน) ต่อเซลล์เดนไดรติก และการรักษาโรคมะเร็ง เบต้า กลูแคน (Beta-Glucan) คือสารโพลีแซคคาไรด์ (Polysaccharides) ซึ่งเป็นน้ำตาลกลูโคสที่สกัดได้จากผนังเซลล์ของเห็ด ยีสต์ ข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์ สาหร่าย และแบคทีเรีย การวิจัยทางชีวการแพทย์สมัยใหม่ได้ระบุว่า…

อ่านเพิ่มเติม
Beta Glucan

ประสิทธิภาพของเบต้า กลูแคน ต่อการแพร่กระจายของมะเร็ง

ประสิทธิภาพของเบต้า กลูแคน ต่อการแพร่กระจายของมะเร็ง เบต้า กลูแคน (Beta Glucan) เป็นสารโพลีแซคคาไรด์ (Polysaccharides) ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ได้จากผนังเซลล์ของธัญพืช เห็ด สาหร่ายหรือจุลินทรีย์ รวมไปถึงแบคทีเรีย เชื้อรา และยีสต์ โดยในปี 1940 ดร.หลุยส์…

อ่านเพิ่มเติม
การกระตุ้นเม็ดเลือดขาว

ค้นพบวิธีการรักษามะเร็งแบบใหม่ กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาว ด้วย เบต้ากลูแคน

ค้นพบวิธีการรักษามะเร็งแบบใหม่ กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาว ด้วย Beta-Glucan ในเดือนกรกฎาคม ปี 2019 ที่ผ่านมา คณะแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา มหาวิทยาลัยหลุยส์วิลล์ ได้ค้นพบว่า Beta-Glucan พันธะ 1,3/1,6D ที่สกัดได้จากยีสต์ขนมปัง มีความสามารถในการกระตุ้นต่อมน้ำเหลือง และไขกระดูก…

อ่านเพิ่มเติม
เฮสเพอริดิน

บทบาทของ Hesperidin ในการป้องกันหรือรักษาโรคมะเร็ง

บทบาทของ Hesperidin ในการป้องกันหรือรักษาโรคมะเร็ง Hesperidin (เฮสเพอริดิน) : ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ได้มาจากพืชได้รับรายงานว่าเป็นยารักษาโรคชนิดใหม่สำหรับการป้องกันและบรรเทาอาการของโรคต่าง ๆ ของมนุษย์ เช่น โรคมะเร็ง การอักเสบของโรคหลอดเลือดหัวใจ และระบบประสาท เฮสเพอริดิน (Hesperidin) เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่พบได้ทั่วไปและมีฤทธิ์ทางชีวภาพของ Citrus…

อ่านเพิ่มเติม
เบต้ากลูแคน

การศึกษา เบต้า กลูแคน ในการประยุกต์ใช้รักษามะเร็งในมนุษย์

การศึกษา เบต้า กลูแคน ในการประยุกต์ใช้รักษามะเร็งในมนุษย์ เบต้า กลูแคน (Beta Glucan) เป็นกลุ่มของโพลีแซคคาไรด์ที่อยู่ในผนังเซลล์ของแบคทีเรีย เชื้อรารวมถึงเห็ด ธัญพืช เช่นบาร์เลย์และข้าวโอ๊ต เบต้า กลูแคน ทั้งหมดนั้นเป็นกลูโคสโพลีเมอร์ที่เชื่อมโยงกันด้วยแกนเชิงเส้น (Beta 1-3)  เบต้า…

อ่านเพิ่มเติม
เฮสเพอริดิน

Hesperidin (เฮสเพอริดิน) ช่วยปกป้องการอักเสบของลำไส้ใหญ่

Hesperidin (เฮสเพอริดิน) ช่วยปกป้องการอักเสบของลำไส้ใหญ่ Hesperidin (เฮสเพอริดิน) เป็นสารประกอบฟีนอลธรรมชาติที่สำคัญและถือเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการป้องกันเฮสเพอริดินในลำไส้ใหญ่ที่เกิดจาก DSS ในหนูและเซลล์ Caco-2 การเสริม เฮสเพอริดิน (Hesperidin) ช่วยเสริมอาการลำไส้ใหญ่อักเสบที่เกิดจาก DSS โดยเฉพาะอย่างยิ่งเฮสเพอริดินช่วยบำรุงการอักเสบในลำไส้ผ่านการลด MDA และเพิ่ม…

อ่านเพิ่มเติม
Hesperidin

Hesperidin (เฮสเพอริดิน) ช่วยยับยั้งการกระจายตัวของเซลล์มะเร็ง

Hesperidin (เฮสเพอริดิน) ช่วยยับยั้งการกระจายตัวของเซลล์มะเร็ง เฮสเพอริดิน : Hesperidin (Hsd) และ Aglycone, Hesperetin (Hst) เป็นฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) 2 ชนิด ซึ่งได้จากตระกูลส้ม ที่มีคุณสมบัติทางชีวภาพต่าง ๆ…

อ่านเพิ่มเติม
โรคมะเร็ง

ฤทธิ์ของ เบต้า กลูแคน (Beta-Glucan) ต่อภูมิคุ้มกันของมนุษย์และเซลล์มะเร็ง

ฤทธิ์ของ เบต้า กลูแคน (Beta-Glucan) ต่อภูมิคุ้มกันของมนุษย์และเซลล์มะเร็ง เบต้า กลูแคน (Beta-Glucan) ค้นพบได้ทั่วไปในผนังเซลล์ของแบคทีเรียหรือเชื้อราและมีส่วนเกี่ยวข้องในการเริ่มต้นของการตอบสนองภูมิคุ้มกันต่อต้านจุลินทรีย์ การใช้สมุนไพรในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งทั่วโลกถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา สารสกัดสมุนไพรที่ถูกกล่าวถึงการต่อต้านมะเร็งส่วนใหญ่นั้นมาจากการศึกษาในหลอดทดลองหรือในสัตว์ทดลอง ข้อมูลในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าสารสกัดสมุนไพรเหล่านี้แสดงผลทางชีวภาพเป็นพิษต่อเซลล์และภูมิคุ้มกัน จากการศึกษาในหลอดทดลอง Beta-Glucan ทำหน้าที่เกี่ยวกับตัวรับภูมิคุ้มกันหลายชนิด รวมถึง Dectin-1, Complement…

อ่านเพิ่มเติม
เฮสเพอริดิน

Hesperidin (เฮสเพอริดิน) ช่วยลดอัตราการเกิดของโรคมะเร็งปอด

Hesperidin (เฮสเพอริดิน) ช่วยลดอัตราการเกิดของโรคมะเร็งปอด สารสกัด เฮสเพอริดิน : อัตราการเกิดโรคมะเร็งปอดนั้น มีอัตราการเสียชีวิตสูงทั่วโลก ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ทำการศึกษากลไกของเฮสเพอริดิน (Hesperidin) ที่สามารถลดอัตราการเกิดและทำให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งปอด ชนิด non-small cell (NSCLC) A549 เริ่มแรกทำการตรวจสอบ…

อ่านเพิ่มเติม
เฮสเพอริดิน

Hesperidin สามารถช่วยลดผลข้างเคียงของการรับฉายรังสีได้

Hesperidin สามารถช่วยลดผลข้างเคียงของการรับฉายรังสีได้ Hesperidin (เฮสเพอริดิน) เป็นฟลาโวนอยด์ไกลโคไซด์ที่พบในผลไม้ตระกูลส้มซึ่งมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ต้านมะเร็งและช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกัน การฉายรังสีนั้น มีการใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อการวินิจฉัยและการรักษา แต่ก็มีผลข้างเคียงของการทำลายเซลล์ปกติทำให้เกิดการอักเสบ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของเฮสเพอริดิน ต่อปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันและภาวะโภชนาการในหนูที่มีอาการอักเสบและผลข้างเคียงจากการฉายรังสี โดยระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน 2 ระดับ ดังนี้ น้ำหนักตัว 50 มก.…

อ่านเพิ่มเติม
ซิตรัส ฟลาโวนอยด์

Citrus Flavonoid (ซิตรัส ฟลาโวนอยด์) ช่วยลดระดับไขมันในตับ (FAS)

Citrus Flavonoid (ซิตรัส ฟลาโวนอยด์) ช่วยลดระดับไขมันในตับ (FAS) Citrus Flavonoid พืชตระกูลส้มอุดมไปด้วยฟลาโวนอยด์และเป็นประโยชน์ต่อการเผาผลาญไขมัน ส่วนผสมของสารประกอบฟลาโวนอยด์หลัก ได้แก่ Nobiletin, Tangeretin และHesperidin, ส่วนผสมความบริสุทธิ์จากซิตรัส ฟลาโวนอยด์ (CFPM) พบว่ามีผลลดไขมันในเซลล์ตับ…

อ่านเพิ่มเติม
เฮสเพอริดิน

Hesperidin (เฮสเพอริดิน) มีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งเต้านม

Hesperidin (เฮสเพอริดิน) มีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งเต้านม สารสกัด Hesperidin : แม้จะมีความก้าวหน้าในการรักษาโรคมะเร็ง แต่โรคมะเร็งเต้านมยังคงเป็นหนึ่งในโรคที่คุกคามชีวิตของผู้หญิงอยู่ ยาต้านมะเร็งเต้านมส่วนใหญ่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อสุขภาพอย่างรุนแรง รวมไปถึงการดื้อยาหลายอย่าง แม้ว่าผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เช่น เฮสเพอริดิน (Hes), ไพเพอรีน (Pip) และพิษผึ้ง (BV)…

อ่านเพิ่มเติม
ฟลาโวนอยด์

การใช้ Flavonoid (ฟลาโวนอยด์) ที่มาจากธรรมชาติเพื่อป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่

การใช้ Flavonoid (ฟลาโวนอยด์) ที่มาจากธรรมชาติเพื่อป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ Flavonoid (ฟลาโวนอยด์) : ประกอบด้วยกลุ่มโพลีฟีนอลธรรมชาติที่ประกอบด้วยเชื้อมากกว่า 5,000 ชนิดส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในผักและผลไม้ การบริโภค Flavonoid (ฟลาโวนอยด์) ช่วยลดความเสี่ยงและการเกิดซ้ำของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ รวมทั้งมีสารต้านอนุมูลอิสระและมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ นอกจากนี้สารเหล่านี้ยังควบคุมการทำงานของไมโตคอนเดรีย ปรับสมดุลของแบคทีเรีย และส่งเสริมกระบวนการ…

อ่านเพิ่มเติม
ไบโอฟลาโวนอยด์

Bioflavonoid (ไบโอฟลาโวนอยด์) มีฤทธิ์ช่วยต้านเซลล์มะเร็ง

Bioflavonoid (ไบโอฟลาโวนอยด์) มีฤทธิ์ช่วยต้านเซลล์มะเร็ง Bioflavonoid (ไบโอฟลาโวนอยด์) ได้รับการระบุว่าเป็นสารต้านมะเร็งที่อาจเกิดขึ้นจากมะเร็งเยื่อบุผิวในมนุษย์ ในการศึกษานี้อธิบายถึงกลไกที่มีผลต่อการต้านมะเร็งของ Apigenin, Luteolin และ Myricetin จะเป็นความรู้ใหม่เกี่ยวกับการป้องกันมะเร็งรังไข่ การทำงานของฟลาโวนอยด์ถูกประเมินโดยการวิเคราะห์ MTT ของเซลล์มะเร็งรังไข่ (A2780, OVCAR-3 และ…

อ่านเพิ่มเติม
ฟลาโวนอยด์

Flavonoid ช่วยลดภาวะเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

Flavonoid ช่วยลดภาวะเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด งานวิจัยได้บอกถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการบริโภค Flavonoid ที่พบในอาหาร เช่น โกโก้, แอปเปิ้ล, ชา, ผลไม้รสเปรี้ยว และผลเบอร์รี่ ที่มีผลต่อความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น ความดันโลหิตสูงและความผิดปกติของ Endothelial อาการเหล่านี้เชื่อว่ามีผลกระทบหลายอย่างต่อสุขภาพของหลอดเลือดและหลอดเลือดสมอง ในที่สุดมีศักยภาพในการป้องกันโรคหัวใจ หลอดเลือดและโรคความเสื่อมของระบบประสาท…

อ่านเพิ่มเติม
ซิตรัส ฟลาโวนอยด์

Citrus Flavonoid (ซิตรัส ฟลาโวนอยด์) ช่วยรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ

Citrus Flavonoid (ซิตรัส ฟลาโวนอยด์) ช่วยรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ Citrus flavonoid (ซิตรัส ฟลาโวนอยด์) มีฤทธิ์ทางชีวภาพหลายอย่างและกลายเป็นวิธีการบำบัดที่มีประสิทธิภาพสำหรับการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด อัตราผู้ป่วยของโรคหลอดเลือดหัวใจ (CVD) เพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป CVD เป็นโรคร่วมกับโรคเบาหวานและเป็นส่วนหนึ่งของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ซิตรัส ฟลาโวนอยด์ ช่วยขับสารอนุมูลอิสระปรับปรุงความทนทานต่อกลูโคสและความไวต่ออินซูลินปรับระดับการเผาผลาญไขมันและ…

อ่านเพิ่มเติม
ซิตรัส ฟลาโวนอยด์

Citrus Flavonoid (ซิตรัส ฟลาโวนอยด์) ช่วยรักษาโรคลำไส้อักเสบได้

Citrus Flavonoid (ซิตรัส ฟลาโวนอยด์) ช่วยรักษาโรคลำไส้อักเสบได้ Citrus Flavonoid ผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติในการรักษาโรคลำไส้อักเสบ (IBD) โรคลำไส้อักเสบ โดยมีอาการที่สำคัญคือโรค Crohn (ความผิดปกติเรื้อรังของลำไส้ใหญ่) และลำไส้ใหญ่บวม Ulcerative (โรคที่มีการอักเสบของเยื่อบุผนังลำไส้ใหญ่เรื้อรัง) เป็นของความผิดปกติของการอักเสบในทางเดินอาหาร ซึ่งมีวิธีการรักษาโดยการใช้ยาต้านการอักเสบสังเคราะห์…

อ่านเพิ่มเติม
วิตามินซี

วิตามินซี เป็นสารป้องกันและรักษาโรคในการติดเชื้อ Helicobacter pylori

วิตามินซี เป็นสารป้องกันและรักษาโรคในการติดเชื้อ Helicobacter pylori วิตามินซี (Ascorbic acid) การรักษาการติดเชื้อ Helicobacter pylori (H. pylori) ที่เกิดจากการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะเป็นที่ยอมรับทางการแพทย์ อีกทั้งวิตามินซียังถือว่าเป็นตัวเลือกการรักษาที่มีศักยภาพสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ H. pylori กลไกการออกฤทธิ์ของวิตามินซีต่อการติดเชื้อ H.…

อ่านเพิ่มเติม
วิตามินซี

การใช้ วิตามินซี ช่วยป้องกันโรคหัวใจและเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต

การใช้ วิตามินซี ช่วยป้องกันโรคหัวใจและเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต Ascorbic acid (วิตามินซี) ช่วยลดผลกระทบจาก Pleiotropic ในร่างกาย และทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีศักยภาพ เป็นส่วนช่วยในการสังเคราะห์ Collagen(คอลลาเจน), Catecholamine(แคทีโคลามีน) และเป็นตัวควบคุมของชีววิทยาเซลล์ภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้การให้วิตามินซีในปริมาณสูงช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิต, ช่วยส่งเสริมการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ และอาจช่วยเพิ่มความอยู่รอดในผู้ป่วยวิกฤตได้…

อ่านเพิ่มเติม
สารสกัดวิตามินซี

Vitamin C & Thaiamine ช่วยบำบัดการติดเชื้อในกระแสเลือด (ผู้ป่วยผ่าตัด)

Vitamin C & Thaiamine ช่วยบำบัดการติดเชื้อในกระแสเลือด (ผู้ป่วยผ่าตัด) การติดเชื้อจากแบคทีเรียเป็นโรคร้ายแรงที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากในแง่ของความทุกข์ทรมานของมนุษย์และการเสียชีวิต มีตัวแทนเภสัชวิทยากว่า 100 รายที่ศึกษาค้นคว้าโมเลกุลหรือเส้นทางเฉพาะนั้นล้มเหลวในการปรับปรุงผลลัพธ์ของการติดเชื้อ ในข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการรวมกันของ Hydrocortisone, Ascorbic Acid (วิตามินซี) และ Thiamine (HAT…

อ่านเพิ่มเติม
วิตามินซี

วิตามินซี กระตุ้นการทำงาน Innate และ Adaptive immune system

วิตามินซี ทำหน้าที่กระตุ้นการทำงาน Innate immune system และ Adaptive immune system วิตามินซี เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อมนุษย์โดยมียีนส์ Pleiotropic เกี่ยวข้องกับความสามารถในการบริจาคอิเล็กตรอน เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีศักยภาพและปัจจัยร่วมกับกลุ่มของเอนไซม์ชีวภาพและการควบคุมยีนส์ วิตามินซีมีส่วนช่วยในการป้องกันระบบภูมิคุ้มกันโดยสนับสนุนการทำงานของเซลล์ต่าง ๆ ทั้งในระบบภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติและการปรับตัว วิตามินซีช่วยเสริมให้เยื่อบุผิวต่อต้านเชื้อโรคและส่งเสริมการออกซิแดนท์ของผิวจึงช่วยป้องกันภาวะความเครียดออกซิเดชั่นจากสิ่งแวดล้อม…

อ่านเพิ่มเติม
วิตามินซี

วิตามินซี ทำการกระตุ้นเม็ดเลือดขาว Lymphocytes, NK Cell และ T-Cell

วิตามินซี ทำการกระตุ้นเม็ดเลือดขาว Lymphocytes, NK Cell และ T-Cell Vitamin C (วิตามินซี) หรือกรดแอสคอร์บิก (AA) มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการทางชีวภาพหลายอย่าง และได้รับการเสนอเป็นอาหารเสริมสำหรับโรคต่าง ๆ รวมถึงโรคมะเร็ง ในการวิจัยนี้เราจะพูดเกี่ยวกับผลกระทบของวิตามินซีต่อการพัฒนาและการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาว วิตามินซี…

อ่านเพิ่มเติม
Vitamin C

การใช้ วิตามินซี (Vitamin C) ในการรักษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้

การใช้ วิตามินซี (Vitamin C) ในการรักษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ วิตามินซี หรือกรดแอสคอร์บิก ความเครียดจากการเกิดออกซิเดชันเป็นปัจจัยสำคัญในการเกิดโรคภูมิแพ้ มีรายงานของโรคภูมิแพ้เกี่ยวกับระดับ Ascorbate (กรดแอสคอร์บิก) ในพลาสมาที่ลดลงซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระทางสรีรวิทยาที่สำคัญ  Ascorbate ป้องกันการอักเสบได้โดยไม่ลดความสามารถในการป้องกันของระบบภูมิคุ้มกัน วิธีการวิเคราะห์ระหว่าง Multicenter, Prospective, ทำการศึกษาเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของอาการของโรคและอาการที่ไม่เฉพาะเจาะจง…

อ่านเพิ่มเติม
วิตามินซี

วิตามินซี (Vitamin C) ช่วยในการปรับภูมิคุ้มกันให้อยู่ในสมดุล Th1

วิตามินซี (Vitamin C) ช่วยในการปรับภูมิคุ้มกันให้อยู่ในสมดุล Th1 วิตามินซี (ascorbate) รักษาระดับของเซลล์ภูมิคุ้มกันส่วนใหญ่และสามารถส่งผลต่อการตอบสนองของภูมิคุ้มกันหลายด้าน การประเมินผลของการเสริม วิตามินซี ต่อการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อ Plasmodium yoelii 17XL (P. yoelii 17XL) ในหนู…

อ่านเพิ่มเติม
เฮสเพอริดิน

การทำงานร่วมกันของ Hesperidin และ CAMKIV ช่วยเร่งการตายของเซลล์มะเร็งในตับของมนุษย์

การทำงานร่วมกันของ Hesperidin และ CAMKIV ช่วยเร่งการตายของเซลล์มะเร็งในตับของมนุษย์ Hesperidin (เฮสเพอริดิน) พบมากในผลไม้รสเปรี้ยวและแสดงผลทางเภสัชวิทยาที่หลากหลายรวมถึงฤทธิ์ต้านการอักเสบ ต้านเชื้อแบคทีเรีย และเป็นยาต้านมะเร็ง Calcium / calmodulin-dependent protein kinase IV (CAMKIV) เป็นสารสำคัญในการควบคุมการส่งสัญญาณของเซลล์และควบคุมการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายรวมถึงการแสดงออกของยีนบางชนิด…

อ่านเพิ่มเติม
ประโยชน์ของเฮสเพอริดิน

Hesperidin ช่วยป้องกันมะเร็งผิวหนัง รักษาบาดแผล โรคเบาหวาน โรคหัวใจ

Hesperidin ช่วยป้องกันมะเร็งผิวหนัง รักษาบาดแผล โรคเบาหวาน โรคหัวใจ Hesperidin เป็น Bioflavonoid ที่มีความเข้มข้นสูงในผลไม้รสเปรี้ยว นอกจากประโยชน์ที่รู้จักกันดีสำหรับการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดโรคเบาหวานประเภทที่สองและการต้านการอักเสบ จากการศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์มากมายของ Hesperidin ที่มีต่อการทำงานของผิวหนัง เช่น การรักษาบาดแผล การป้องกันรังสี…

อ่านเพิ่มเติม
เฮสเพอริดิน

Hesperidin เพิ่มความต้านอินซูลีนสำหรับผู้ป่วยมะเร็งตับ

Hesperidin เพิ่มความต้านอินซูลีนสำหรับผู้ป่วยมะเร็งตับ การศึกษา Hesperidin ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลและกลไกของเฮสเพอริดิน (HES) ต่อการดื้อต่ออินซูลิน (IR) ในเซลล์มะเร็งของตับ (เซลล์ HepG2) เซลล์ HepG2 ถูกกระตุ้นด้วย Lipopolysaccharide (LPS) เป็นแบบจำลองของ IR…

อ่านเพิ่มเติม
Hesperidin

เฮสเพอริดิน ช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารที่เกิดจากกรดอะซิติก

เฮสเพอริดิน ช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารที่เกิดจากกรดอะซิติก เฮสเพอริดิน (HES) พบมากในผลไม้รสเปรี้ยวใช้ในการรักษาโรคหลอดเลือด การศึกษาก่อนหน้านี้อธิบายการทำงานของระบบทางเดินอาหารกับความเครียดหรือแผลที่เกิดจากเอทานอล (เป็นสารแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งที่ผลิตได้จากการนำพืช) ในหนู อย่างไรก็ตามผลลัพธ์จากแผลที่เกิดจาก Indomethacin (ยาต้านการอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์) เป็นตัวชี้วัด ดังนั้นการใช้งานทางการแพทย์และการค้นพบที่ขัดแย้งในแบบจำลอง การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลของเฮสเพอริดิน (1-10mg / kg, p.o)…

อ่านเพิ่มเติม
เบต้ากลูแคน

Beta-Glucan ช่วยในการผลิต Interleukin-10 ในเด็กที่เป็นโรคหอบหืด

Beta-Glucan ช่วยในการผลิต Interleukin-10 ในเด็กที่เป็นโรคหอบหืด Beta-Glucan เป็นพอลิแซ็กคาไรด์ที่สกัดจาก Saccharomyces cerevisiae (ยีสต์ที่ใช้ทำขนมปัง) ด้วยการกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่เป็นไปได้ซึ่งอาจมีผลดีต่ออาการของโรคหอบหืดและโรคภูมิแพ้อื่น ๆ การศึกษาทดลองดำเนินการโดยใช้แบบจำลองระบบทางเดินหายใจ murine หลังจากได้รับแล้ว ตรวจพบว่ามีการลดลงของเนื้อเยื่อปอด eosinophilia เช่นเดียวกับการเพิ่มขึ้นของ Interleukin-10…

อ่านเพิ่มเติม
โรคภูมิแพ้

Beta-Glucan ช่วยกระตุ้น IL-6 ในเซลล์เยื่อบุผิวปอดในโรคภูมิแพ้

เบต้า กลูแคน (Beta-Glucan) ช่วยกระตุ้น IL-6 ในเซลล์เยื่อบุผิวปอดในโรคภูมิแพ้ นอกจากเซลล์ภูมิคุ้มกันแล้วเซลล์เยื่อบุผิวในทางเดินหายใจสามารถส่งผลต่อการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในปอดโดยการหลั่งไซโตไคน์ที่เฉพาะเจาะจง IL-6 เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดเอฟเฟกต์ของเซลล์ CD4 (+) T ในยีน IL-6 มีปฏิกิริยาอย่างสูงในเซลล์เยื่อบุผิวปอด แต่ไม่ได้อยู่ในเซลล์ภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ในปอด อย่างไรก็ตามเมื่อปอดสัมผัสถึงสารก่อภูมิแพ้ของเชื้อรา การสัมผัสโดยตรงของ…

อ่านเพิ่มเติม
โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

Beta-Glucan ได้รับการยอมรับจากระบบภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติ

เบต้า กลูแคน (Beta-Glucan) ได้รับการยอมรับจากระบบภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติ เบต้า กลูแคน (Beta-Glucan) ได้รับการยอมรับจากระบบภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติ การวิจัยนี้มีบทบาทสำคัญในการป้องกันและเสนอโอกาสที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการตอบสนองภูมิคุ้มกันของนิวโทรฟิล (Neutrophils) และ แมคโครเฟจ (Macrophage) และเซลล์ dendritic ที่สามารถรับรู้ เบต้า กลูแคน…

อ่านเพิ่มเติม
เบต้ากลูแคน

Beta-Glucan (เบต้า กลูแคน) ช่วยส่งเสริมการต่อต้านโรคมะเร็ง

Beta-Glucan (เบต้า กลูแคน) ช่วยส่งเสริมการต่อต้านโรคมะเร็ง เบต้า กลูแคน (Beta-Glucan) เป็นโพลีแซคคาไรด์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ โพลิเมอร์กลูโคสเหล่านี้เป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์แบคทีเรียและเชื้อราที่ทำให้เกิดคุณสมบัติการรักษาและการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เห็ดเป็นที่รู้จักกันมานานหลายพันปีในประเทศตะวันออก เห็ดแต่ละชนิดมีสารโพลีแซคคาไรด์ที่มีฤทธิทางชีวภาพ ส่วนใหญ่อยู่ในเบต้ากลูแคน สารเหล่านี้เพิ่มการป้องกันภูมิคุ้มกันช่วยการทำงานของแมคโครเฟจ (Macrophage) และ Natural Killer Cell…

อ่านเพิ่มเติม
โรคไขมันในตับ

การบริโภคเบต้ากลูแคน (Beta-Glucan) ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันในตับ

การบริโภคเบต้ากลูแคน (Beta-Glucan) ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันในตับ ผลวิจัยจากการทดลอง เบต้า กลูแคน (Beta-Glucan) ทำให้ลำไส้มีความหนืดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย หลังจาก 6 สัปดาห์ที่ได้รับ เบต้า กลูแคน สามารถลดน้ำตาลในเลือด  ลดค่าไตและควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีขึ้น ระดับอะดิพโพเน็กตินในพลาสมาเพิ่มขึ้น ลดค่าตับและความเข้มข้นของไขมันในตับได้ สรุปแล้วการบริโภค…

อ่านเพิ่มเติม
เบต้ากลูแคน

Beta-Glucan (เบต้ากลูแคน) ส่งเสริมภาวะสมดุลของน้ำตาลและไขมันในตับ

Beta-Glucan (เบต้ากลูแคน) ส่งเสริมภาวะสมดุลของน้ำตาลและไขมันในตับ เบต้า กลูแคน (Beta-Glucan) จากยีสต์ขนมปัง ได้รับรายงานว่าเป็นสารต่อต้านโรคเบาหวาน หลังจากได้รับ เข้าไปแล้วทำให้กลูโคสและไขมันในตับของหนู มีสภาวะสมดุล  พบว่า เบต้า กลูแคน จากยีสต์ สามารถลดระดับน้ำตาลในตับและไขมันในเลือด การวิเคราะห์จากตะวันตกเปิดเผยว่า เบต้า…

อ่านเพิ่มเติม
โรคภูมิแพ้

เบต้า กลูแคน (Beta-Glucan) ในการรักษาและป้องกันโรคภูมิแพ้

เบต้า กลูแคน (Beta-Glucan) ในการรักษาและป้องกันโรคภูมิแพ้ เบต้า กลูแคน (Beta-Glucan) เป็นกลุ่มของพอลิแซ็กคาไรด์ที่ใช้งานทางชีวภาพของแหล่งกำเนิดตามธรรมชาติมีผลการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วย pleiotropic ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ประสิทธิภาพของ เบต้า กลูแคน ได้รับการยืนยันในการรักษา ป้องกันการติดเชื้อโรคต่าง ๆ และภูมิคุ้มกันบกพร่องและการแพร่กระจายของเนื้องอก โรคภูมิแพ้กับเบต้ากลูแคน…

อ่านเพิ่มเติม
เบต้ากลูแคน

เบต้ากลูแคน (Beta-Glucan) ในการตอบสนองของ Th2 โรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจ

เบต้า กลูแคน (Beta-Glucan) กับการตอบสนองของ Th2 ในโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจ เบต้า กลูแคน (Beta-Glucan) เป็นพอลิแซ็กคาไรด์ที่สามารถสกัดได้จากผนังเซลล์ของเชื้อรา Wellmune WGP (®), การเตรียมเบต้ากลูแคน (พันธะ  1,3/1,6) เป็นอาหารเสริมที่มีคุณสมบัติในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน โดยการทดสอบ…

อ่านเพิ่มเติม
โรคมะเร็ง

เบต้า กลูแคน (Beta-Glucan) กับการป้องกันการกลายพันธุ์ของเซลล์โรคมะเร็ง

เบต้า กลูแคน (Beta-Glucan) กับการป้องกันการกลายพันธุ์ของเซลล์โรคมะเร็ง เบต้า กลูแคน (Beta-Glucan) เป็นองค์ประกอบหลักที่อยู่ในผนังเซลล์ จุลินทรีย์บางชนิด เช่น ยีสต์ เห็ดและธัญพืช เช่น ข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์ เป็นที่สนใจทางเศรษฐกิจเพราะมี เบต้ากลูแคน จำนวนมาก…

อ่านเพิ่มเติม
เบต้ากลูแคน

ฤทธิ์ทางชีวภาพของ Beta-Glucan (เบต้ากลูแคน)

ฤทธิ์ทางชีวภาพของ Beta-Glucan (เบต้ากลูแคน) ผลการวิจัยในเชิงบวกที่ผ่านมาของ เบต้า กลูแคน (Beta-Glucan) ต่อสุขภาพของมนุษย์ เบต้า กลูแคน เป็นโพลีแซคคาไรด์ที่มีอยู่ในเมล็ดธัญพืช ( ในข้าวบาร์เลย์และข้าวโอ๊ต และมีน้อยมากในข้าวและข้าวสาลี ปริมาณ 7%, 5%, 2%…

อ่านเพิ่มเติม
เฮสเพอริดิน

Hesperidin ช่วยป้องกันการอักเสบในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม

Hesperidin ช่วยป้องกันการอักเสบในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม Hesperidin (เฮสเพอริดิน) เป็นสารประกอบฟลาโวนอยด์วิตามิน P ส่วนใหญ่จะมีอยู่ในผลไม้ตระกูลส้มซึ่งมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ บทบาทการทำงานของ Hesperidin (เฮสเพอริดิน) ใน Interleukin (IL) -1β-stimulated human osteoarthritis (OA) การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของเฮสเพอริดิน…

อ่านเพิ่มเติม
ฤทธิ์ของเฮสเพอริดิน

Hesperidin (เฮสเพอริดิน) มีฤทธิ์ต่อต้านโรคมะเร็งปอด (Lung cancer)

Hesperidin (เฮสเพอริดิน) มีฤทธิ์ต่อต้านโรคมะเร็งปอด (Lung cancer) Hesperidin เป็นฟลาโวนอยด์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งมีการวิจัยพิสูจน์ว่ามีฤทธิ์ต้านมะเร็ง การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลของเฮสเพอริดินในการปรับการแสดงผลของไซโคลออกซีจีเนส -2 (COX-2), มาสต์เซลล์ (เซลล์กำเนิดจากไขกระดูก) (MCs) และเมทริกซ์เมทัลโลโปรติเนส (MMPs) ระหว่าง Benzo…

อ่านเพิ่มเติม
เฮสเพอริดิน

Hesperidin (เฮสเพอริดิน) ช่วยลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคมะเร็ง

Hesperidin (เฮสเพอริดิน) ช่วยลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคมะเร็ง Hesperidin (เฮสเพอริดิน) ช่วยลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคมะเร็ง พิษต่อไตเป็นภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคมะเร็งจากการได้รับการรักษาด้วยยาซิสพลาติน (Cisplatin) ซึ่งเป็นยาเคมีบำบัดชนิดหนึ่ง เป็นยาฉีดเข้าทางหลอดเลือด ความเครียดออกซิเดชันการอักเสบและการตายของเซลล์ เนื้อร้ายเป็นกลไกที่สำคัญของการเกิดพิษต่อไตที่เกิดจากซิสพลาติน (Cisplatin) ในการศึกษาปัจจุบัน เฮสเพอริดิน (Hesperidin) ไบโอฟลาโวนอยด์ (Bioflavonoid)…

อ่านเพิ่มเติม
Back To Top