skip to Main Content
เบต้ากลูแคน

เม็ดเลือดขาวแข็งแรง
คุณก็แข็งแรง

เบต้ากลูแคน

ภูมิคุ้มกันบำบัด กับการรักษาโรค

ภูมิคุ้มกันบำบัด กับวิวัฒนาการของการรักษาโรค : ในปัจจุบันนั้น เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโรคร้ายนั้นคอยคุกคามอยู่เสมอ ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้ สะเก็ดเงิน เบาหวาน เก๊าท์ ข้อเสื่อมและข้ออักเสบ ปัญหาทางสายตา โรคระบบทางเดินอาหาร รวมไปถึงซีสต์ เนื้องอก และมะเร็งชนิดต่าง ๆ ซึ่งโรคร้ายเหล่านี้ ล้วนเกิดจากสภาพแวดล้อมรอบตัว หรือเกิดจากการใช้ชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนไปจากเดิม

เนื่องจากในปัจจุบัน มีสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่มากมาย ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และเพิ่มความเสี่ยงของโรคร้ายนานาชนิดโดยไม่รู้ตัว หากร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันต่ำ ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ระบบภูมิคุ้มกัน  (Immune System) จึงเป็นอีกหนึ่งระบบของร่างกาย ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งทำหน้าที่กำจัดสิ่งแปลกปลอม ที่เข้ามาก่อกวนในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รวมไปถึงเซลล์ผิดปกติต่าง ๆ อย่างเซลล์เนื้องอก และเซลล์มะเร็ง ซึ่งเป็นการรักษาโดยวิธีภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) อาจกล่าวได้ว่า “ร่างกายจะรักษาตนเอง”

การรักษาโดย ภูมิคุ้มกันบำบัด คืออะไร 

การแพทย์ทางเลือกในปัจจุบันนั้น มีอยู่หลายทางเลือก การรักษาโดยภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) ก็เป็นหนึ่งในการรักษาการแพทย์ทางเลือก โดยการรักษานั้นอาศัยหลักการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย เพื่อต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอม โดยระบบภูมิคุ้มกันนั้น ได้แก่ เซลล์เม็ดเลือดขาว ที่ถูกสร้างขึ้นภายในกระดูกสันหลัง มีทั้งชนิด T cell และ NK cell โดยจะเคลื่อนเข้าสู่กระแสเลือด ซึ่งเมื่อเซลล์เหล่านี้ พบว่ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในร่างกาย จะทำการตอบสนอง และกำจัดสิ่งแปลกปลอมออกร่างกายตามลำดับ

เมื่อร่างกายกำจัดสิ่งแปลกปลอมชนิดนั้น ๆ ออกไปแล้ว ระบบภูมิคุ้มกันจะจดจำสิ่งแปลกปลอมชนิดนี้ไว้ และหากมีสิ่งแปลกปลอมนั้น ๆ เข้าสู่ร่างกายอีกครั้ง ระบบภูมิคุ้มกัน จะทำกำจัดสิ่งแปลกปลอมนั้น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

เม็ดเลือดขาว
ผลิตภัณฑ์ เบต้ากลูแคน และเฮสเพอริดิน

เบต้ากลูแคน คืออะไร

เบต้ากลูแคน (Beta Glucan) เป็นสารประกอบของน้ำตาลกลูโคส สามารถพบได้มากในยีสต์ขนมปัง เห็ด สาหร่าย และพืช ซึ่งได้รับการยอมรับจากวิทยาศาสตร์การแพทย์และมีงานวิจัยแพร่หลายมากกว่า 140,000 ฉบับ

พบว่าสามารถกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งช่วยสร้างเม็ดเลือดขาวแมคโครเฟจ (Macrophage) เม็ดเลือดขาว NK Cell และเม็ดเลือดขาว T Cell เพื่อไปจัดการกับเซลล์ผิดปกติ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัส แบคทีเรียต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการรักษาแบบ ภูมิคุ้มกันบำบัด

ซิตรัส ไบโอฟลาโวนอยด์ คืออะไร

สารประกอบสำคัญ ที่พบได้จากผลไม้ตามธรรมชาติ พบมากในผักและผลไม้รสเปรี้ยว โดยเฉพาะผลไม้ตระกูลส้ม วิตามินในกลุ่มซิตรัส ไบโอฟลาโวนอยด์ ประกอบไปด้วยซิตริน รูติน เฮสเพอริดิน ฟลาโวนและฟลาโวนอล ซึ่งช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำให้ภูมิต้านทานแข็งแรงและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เฮชเพอริดิน คืออะไร

สารที่พบมากในผลไม้ตระกูลส้ม ซึ่งมีฤทธิ์ในการลดระดับน้ำตาลกลูโคส และไขมันในเลือด อีกทั้งยังช่วยให้พลังงานกับเม็ดเลือดขาวให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์ เบต้ากลูแคน และเฮสเพอริดิน
ผลิตภัณฑ์ เบต้ากลูแคน และเฮสเพอริดิน

วิตามินซี คืออะไร

วิตามินซี (Vitamin C) เป็นวิตามินชนิดละลายในน้ำซึ่งร่างกายของเราไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นมาเองได้ จึงต้องพึ่งพาการรับประทานจากภายนอกเพื่อเติมวิตามินซีเข้าสู่ร่างกาย วิตามินชนิดนี้มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณสูงมาก จึงช่วยต่อต้านการเสื่อมของเซลล์ภายในร่างกายได้เป็นอย่างดี

วิตามิน ดี 3 คืออะไร

วิตามิน ดี 3 (Vitamin D3) ช่วยปรับภูมิคุ้มกันและฮอร์โมนให้สมดุล อีกทั้งยังช่วยป้องกันการเกิดเซลล์ผิดปกติในระบบทางเดินอาหาร

โภชนเภสัชภัณฑ์ เพื่อ ภูมิคุ้มกันบำบัด คืออะไร

โภชนเภสัชภัณฑ์ (Nutraceuticals) ซึ่งถูกนิยามว่าเป็น สสาร อาหารหรือส่วนหนึ่งของอาหาร ที่สามารถให้คุณประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึ่งรวมไปถึงการป้องกันและรักษาโรค โภชนเภสัชภัณฑ์เป็นสิ่งที่ได้มาจากอาหาร แต่จะถูกใช้ในรูปแบบทางการแพทย์ เช่น ยาเม็ด แคปซูล และยาชนิดดื่ม เป็นต้น

เพื่อให้ประโยชน์ทางชีวภาพและกายภาพต่อร่างกาย ปัจจุบันได้มีการบรรจุโภชนเภสัชภัณฑ์ให้อยู่ในประเภทเดียวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการรักษาแบบ ภูมิคุ้มกันบำบัด

Beta-ci เบต้ากลูแคน และเฮสเพอริดิน

boostuplife ภูมิคุ้มกันบำบัด

T cell คืออะไร

T cell หรือ Helper T cell : เซลล์ที่มีความสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกัน ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างและพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันเท่านั้น ยังทำหน้าที่หลั่งสารกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวต่าง ๆ มาทำลายและกำจัดสิ่งแปลกปลอมนั้น ๆ ให้ออกจากร่างกาย ซึ่ง T cell จะไม่สามารถต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมได้เพียงลำพัง จะต้องอาศัยการทำงานร่วมกับเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันอื่น ๆ

Boostuplife ภูมิสมดุล

B cell คืออะไร

B cell หรือที่รู้จักกันในชื่อ “แอนติบอดี้” (Antibody) : มีลักษณะเป็นรูปตัว Y ซึ่งมีหน้าที่ คอยตรวจจับ และทำลายสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกาย เมื่อถูกกระตุ้นด้วยแอนติเจนแล้ว แอนติบอดี้จะพัฒนาตนเองเป็นพลาสม่าเซลล์ เพื่อสร้างแอนติบอดี้มาจัดการกับแอนติเจนนั้น ๆ โดยเฉพาะ

boostuplife ภูมิคุ้มกันบำบัด

NK cell คืออะไร

NK cell : Natural Killer Cell หรือที่หลาย ๆ คนเรียกว่า “เซลล์เพชฌฆาต” ซึ่งเป็นเซลล์ที่มีความสามารถในการหลั่งสารที่เป็นพิษต่อเซลล์ผิดปกติต่าง ๆ เพื่อต่อสู้และกำจัดสิ่งแปลกปลอมอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา สิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ รวมไปถึงเซลล์มะเร็ง โดยไม่ทำลายเซลล์ปกติที่อยู่ในร่างกาย

05_vector

Macrophage คืออะไร

แมคโครเฟจ (Macrophage) เป็นเม็ดเลือดขาวที่ขนาดใหญ่ที่สุด อยู่ในระบบภูมิคุ้มกัน พบได้ในเนื้อเยื่อทั่วไปตามร่างกาย ซึ่งทำหน้าที่ย่อยสลายสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ที่เข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อไวรัส แบคทีเรีย รวมไปถึงเซลล์มะเร็ง โดยกระบวนการในการกำจัดเรียกว่า Phagocytosis อีกทั้งยังทำหน้าที่กระตุ้นและสื่อสารระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งได้แก่ NK Cell, T Cell และ B Cell เพื่อสนับสนุนการรักษาแบบ ภูมิคุ้มกันบำบัด

มะโฮ เบต้า กลูแคคน

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Beta-Ci

Beta Glucan & Hesperidin

กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาว
เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรง
ปรับฮอร์โมนให้ทำงานเป็นปกติ
Ingredients imported from US

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Research)

ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนั้น เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้น ซึ่งเป็นสารอาหารที่ใช้รับประทานเพิ่มเติมจากมื้อหลัก ดังนั้น การที่จะเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เราควรจะศึกษาข้อมูลก่อนทำการบริโภคเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีความเหมาะสมต่อโรคที่กำลังเป็นอยู่

สาเหตุเพราะหากไม่ศึกษาข้อมูลจะทำให้โรคเหล่านั้นอาจทวีความรุนแรงมากขึ้นหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้ รวมถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อีกด้วย การที่เราได้ดูและศึกษาจากงานวิจัย จะทำให้เรามั่นใจขึ้นได้อีกระดับว่า ผลิตภัณฑ์มีการพิสูจน์ถึงคุณสมบัติและความปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว

การกระตุ้นเม็ดเลือดขาว

ค้นพบวิธีการรักษามะเร็งแบบใหม่ กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาว ด้วย Beta Glucan ในเดือนกรกฎาคม ปี 2019 ที่ผ่านมา คณะแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา มหาวิทยาลัยหลุยส์วิลล์ ได้ค้นพบว่า Beta Glucan พันธะ 1,3/1,6D ที่สกัดได้จากยีสต์ขนมปัง…

เฮสเพอริดิน

บทบาทของ Hesperidin ในการป้องกันหรือรักษาโรคมะเร็ง Hesperidin (เฮสเพอริดิน) : ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ได้มาจากพืชได้รับรายงานว่าเป็นยารักษาโรคชนิดใหม่สำหรับการป้องกันและบรรเทาอาการของโรคต่าง ๆ ของมนุษย์ เช่น โรคมะเร็ง การอักเสบของโรคหลอดเลือดหัวใจ และระบบประสาท…

ไบโอฟลาโวนอยด์

Bioflavonoid (ไบโอฟลาโวนอยด์) มีฤทธิ์ช่วยต้านเซลล์มะเร็ง Bioflavonoid (ไบโอฟลาโวนอยด์) ได้รับการระบุว่าเป็นสารต้านมะเร็งที่อาจเกิดขึ้นจากมะเร็งเยื่อบุผิวในมนุษย์ ในการศึกษานี้อธิบายถึงกลไกที่มีผลต่อการต้านมะเร็งของ Apigenin, Luteolin และ Myricetin…

ซิตรัส ฟลาโวนอยด์

Citrus Flavonoid (ซิตรัส ฟลาโวนอยด์) ช่วยรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ Citrus flavonoid (ซิตรัส ฟลาโวนอยด์) มีฤทธิ์ทางชีวภาพหลายอย่างและกลายเป็นวิธีการบำบัดที่มีประสิทธิภาพสำหรับการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด อัตราผู้ป่วยของโรคหลอดเลือดหัวใจ (CVD) เพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป CVD เป็นโรคร่วมกับโรคเบาหวานและเป็นส่วนหนึ่งของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ซิตรัส ฟลาโวนอยด์ช่วยขับสารอนุมูลอิสระ…

โรคมะเร็ง

ฤทธิ์ของ เบต้ากลูแคน ต่อภูมิคุ้มกันของมนุษย์และเซลล์มะเร็ง เบต้ากลูแคน (Beta Glucan) ค้นพบได้ทั่วไปในผนังเซลล์ของแบคทีเรียหรือเชื้อราและมีส่วนเกี่ยวข้องในการเริ่มต้นของการตอบสนองภูมิคุ้มกันต่อต้านจุลินทรีย์ การใช้สมุนไพรในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งทั่วโลกถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา สารสกัดสมุนไพรที่ถูกกล่าวถึงการต่อต้านมะเร็งส่วนใหญ่นั้นมาจากการศึกษาในหลอดทดลองหรือในสัตว์ทดลอง…

ยินดีให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ สำหรับการดูแลโดย ภูมิคุ้มกันบำบัด

รับคำปรึกษาฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพราะเราอยากให้คุณมีสุขภาพที่ดีไปด้วยกัน สามารถพูดคุยกันได้ 2 ช่องทาง แล้วเจอกัน : )

ข้อความ_เบต้ากลูแคน
ข้อความ_เบต้ากลูแคน
Back To Top