กรุณาส่งคืนภายใน 7 วันหลังจากที่คุณได้รับ โปรดทราบว่าลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าทั้งหมด ยกเว้นในกรณีที่สินค้าได้รับการยืนยันว่ามีข้อบกพร่องโดยทีมงานของเรา, เราไม่รับคืนสินค้าดังต่อไปนี้:

– สินค้าลดราคาสุดท้าย (ไม่รวมสินค้าราคาเต็มซึ่งซื้อโดยใช้รหัสส่วนลด)

– ในบรรจุภัณฑ์เดิม

– สินค้ายังไม่ได้ถูกแกะออกจากกล่องหรือวัสดุที่ห้อหุ้ม

หากสินค้าที่ส่งคืนไม่ตรงกับเงื่อนไขข้างต้น คำสั่งซื้อจะถูกส่งกลับไปยังผู้ส่ง

boostuplifecenter ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการคืนสินค้าใดๆ หากสินค้าที่ส่งคืนกลับมาไม่อยู่ในสภาพเดิม